Got any questions?

we typically reply in under 30 minutes

DevOps & Platform Engineering

V podjetju uporabljamo moderne in preizkušeno najbolj zanesljiva programska okolja za strežniško infrastrukturo, da dosegamo avtomatizacijo operacij razvoja in zmanjševanje človeških napak pri nameščanju in posodabljanju aplikacij.

DevOps združuje znanja programersko-razvojne in strežniško-infrastrukturne ekipe za optimiziranje celostnega poteka od razvoja programske opreme do končnega nameščanja na produkcijsko strežniško okolje. Ta pristop poudarja avtomatizacijo, Continuous Integration (CI) in Continuous Delivery (CD), kar omogoča hitro in zanesljivo uvajanje programske opreme.

Platform Engineering dopolnjuje znanja z DevOps področja z implementacijo razširljivih infrastrukturnih platform, ki s tehnološkega vidika kar se da najbolj optimalno podpira realizacijo DevOps procesov. Naša znanja z omenjenega področja se fokusirajo na zagotavljanje in vzdrževanje okolij za produkcijsko izvajanje naših aplikacij inkomplementarnih sistemov (Postgres, Redis,...). Uporabljamo najsodobnejša okolja in tehnologije, da zagotovimo nemoteno delovanje naših aplikacij tudi v prihodnosti.

Naše DevOps & Platform Engineering storitve nudimo samo v primeru namestitve naših programskih rešitev na strankine lastne strežniške infrastrukture (on-premise). Večji projekti z omenjenih področij(na primer migracija celotne strežniške infrastrukture v kontejnersko okolje) so izven naše domene.Lexington thumbnail