Got any questions?

we typically reply in under 30 minutes

Arhitektura

Pomembnost zasnovne arhitekture

Večina poslovne programske opreme je načrtovana tako, da se lahko z vmesnimi prilagoditvami in nadgradnjami uporablja mnogo let. Programska oprema mora omogočati preprosto dodajanje novih funkcionalnosti ter ekonomsko in tehnično učinkovito povečevanje zmogljivosti, ki so posledica naraščajočega obsega podatkov. Na podlagi zajema zahtev oblikujemo najbolj optimalno zasnovo arhitekture in po potrebi nudimo pomoč pri razvoju.

Pri arhitekturi in razvoju na ključ se zaradi ekonomskih prednosti vedno držimo številčno najmanjšega tehnološkega okolja, ki ima zagotovljeno večletno podporo naprej.

V primeru svetovanja arhitekture programske opreme lahko po dogovoru svetujemo še optimalno postavitev na strežniški infrastrukturi (DevOps in Platform Engineering).

Lexington thumbnail

Dolgoletne izkušnje

Na podlagi večletnih izkušenj vam nudimo